Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů bylo dne 20. 12. 2023 v částce 177 publikováno nařízení vlády č. 372/2023 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky. Je účinný od 1. 7. 2024.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-372

Zveřejnění aktuality: 20. 12. 2023