Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů bylo dne 9. 2. 2022 v částce 14 publikováno nařízení vlády č. 25/2022 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky. Je účinné od 1. 7. 2022.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-25

Zveřejnění aktuality: 09. 02. 2022