Nařízení vlády o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů bylo dne 21. 3. 2022 v částce 35 publikováno nařízení vlády č. 60/2022 Sb., o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení. Je účinné od 1. 7. 2022.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-60

Zveřejnění aktuality: 21. 03. 2022