Nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů bylo dne 7. 10. 2022 v částce 139 publikováno nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci. Je účinné od 1. 1. 2023, s výjimkou ustanovení § 12, které nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2022; nařízení pozbývá platnosti uplynutím dne 31. 12. 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-298

Zveřejnění aktuality: 07. 10. 2022