Nařízení vlády o stanovení geodetických referenčních systémů závazných na celém území České republiky ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů bylo dne 13. 6. 2023 v částce 80 publikováno nařízení vlády č. 159/2023 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů závazných na celém území České republiky, databázi geodetických a geografických údajů a státních mapových děl vytvářených pro celé území České republiky a zásadách jejich používání. Je účinné od 1. 7. 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-159

Zveřejnění aktuality: 13. 06. 2023