Nařízení vlády o stanovení hodnot vnitřního výnosového procenta investic pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů bylo dne 7. 10. 2022 v částce 139 publikováno nařízení vlády č. 300/2022 Sb., o stanovení hodnot vnitřního výnosového procenta investic pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů. Je účinné od 22. 10. 2022.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-300

Zveřejnění aktuality: 07. 10. 2022