Nařízení vlády o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů bylo dne 28. 11. 2022 v částce 161 publikováno nařízení vlády č. 349/2022 Sb., o státní  energetické koncepci a o územní energetické koncepci. Je účinné  od 1. 1. 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-349

Zveřejnění aktuality: 28. 11. 2022