Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů bylo dne 16. 12. 2022 v částce 186 publikováno nařízení vlády č. 413/2022 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady). Je účinné od 1. 1. 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-413

Zveřejnění aktuality: 16. 12. 2022