Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů bylo dne 31. 8. 2022 v částce 118 publikováno nařízení vlády č. 256/20232 Sb.,  o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady). Je účinné od 1. 9. 2022.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-256

Zveřejnění aktuality: 31. 08. 2022