Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů bylo dne 24. 5. 2023 v částce 68 publikováno nařízení vlády č. 131/2023 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů  na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady). Je účinné od 1. 6. 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-131

Zveřejnění aktuality: 24. 05. 2023