Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů bylo dne 24. 11. 2023 v částce 157 publikováno nařízení vlády č. 338/2023 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady). Je účinný od 1. 1. 2024.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-338

Zveřejnění aktuality: 24. 11. 2023