Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů bylo dne 31. 5. 2022 v částce 67 publikováno nařízení vlády č. 138/2022 Sb. o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady). Je účinné od 1. 6. 2022.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-138

Zveřejnění aktuality: 31. 05. 2022