Nařízení vlády o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů bylo dne 30. 6. 2022 v částce 89 publikováno nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti. Je účinné od 1. 7. 2022.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-192

Zveřejnění aktuality: 30. 06. 2022