Nařízení vlády o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů bylo dne 30. 6. 2022 v částce 88 publikováno nařízení vlády č. 189/2022 Sb., o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie. Je účinné od 1. 7. 2022.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-189

Zveřejnění aktuality: 30. 06. 2022