Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů bylo dne 30. 9. 2022 v částce 135 publikováno nařízení vlády č. 290/2022 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2023 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2023 a o zvýšení důchodů v roce 2023. Je účinné od 1. 1. 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-290

Zveřejnění aktuality: 30. 09. 2022