Nařízení vlády o zajištění dodávek plynu ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů bylo dne 9. 11. 2022 v částce 154 publikováno nařízení vlády č. 333/2022 Sb., o zajištění dodávek plynu. Je účinné od 10. 11. 2022; nařízení vlády pozbývá platnosti uplynutím dne 9. 11. 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-333

Zveřejnění aktuality: 09. 11. 2022