Nařízení vlády o změnách nařízení vlády v oblasti pracovní migrace ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů bylo dne 27. 10. 2022 v částce 149 publikováno nařízení vlády č. 321/2022 Sb., o změnách nařízení vlády v oblasti pracovní migrace. Je účinné od 1. 11. 2022; část druhá a třetí pozbývají uplynutím dne 31. 12. 2025.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-321

Zveřejnění aktuality: 27. 10. 2022