Nařízení vlády o způsobu určení výše nadměrného příjmu z prodeje vyrobené elektřiny ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů bylo dne 16. 12. 2022 v částce 184 publikováno nařízení vlády č. 407/2022 Sb., o způsobu určení výše nadměrného příjmu z prodeje vyrobené elektřiny. Je účinné od 17. 12. 2022.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-407

Zveřejnění aktuality: 16. 12. 2022