Národní plán obnovy – výzvy MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v zájmu rozšiřování metody BIM připravilo podpory pro dodavatelskou sféru.
Více o výzvách na webu ČKAIT.

Zveřejnění aktuality: 08. 08. 2022