Nejlepší STAVEBNÍ FIRMA ROKU 2020 – přihlaste se do soutěže

Přihlaste se do vyhlášené veřejné soutěže o titul „Stavební firma roku 2020”.

Hlavním posláním soutěže je prezentovat netradiční konstrukce, zvláštní technologické postupy, použití inovativních výrobků pro stavby, realizace originálních projektů bytových, průmyslových nebo dopravních staveb či originální rekonstrukce, zajímavé urbanistické řešení souboru staveb apod.

Soutěž je určena pro všechny stavební firmy, které jsou českými právními subjekty.


Podmínka účasti v soutěži:

Doručení řádně vyplněné přihlášky na sekretariát SPS v Praze elektronicky, na e-mailovou adresu sps@sps.cz nebo poštou, na adresu Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1 v termínu do 30. 6. 2021.


Vyhlašovatelé:

Svaz podnikatelů ve stavebnictví ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Stavební fakultou ČVUT v Praze

Zveřejnění aktuality: 01. 06. 2021