Nová stanoviska expertní skupiny MMR k ZZVZ

Expertní skupina Ministerstva pro místní rozvoj vydala k zákonu o zadávání veřejných zakázek stanovisko „Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1. 6. 2021“ a aktualizaci „Stanoviska k právním otázkám spojeným se zavedením nových zásad zadávání veřejných zakázek“.

https://portal-vz.cz/metodiky-stanoviska/stanoviska/stanoviska-expertni-skupiny-mmr-k-zakonu-o-zadavani-verejnych-zakazek/

Zveřejnění aktuality: 20. 05. 2021