Novela nařízení vlády o použití peněžních prostředků z programu Živel

Nařízení vlády č. 262/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 257/2021 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021.

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=39178

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-262

Více o programu Živel na stránkách SFPI.

Další informace k živelní pohromě na jižní Moravě na stránkách ČKAIT:

ČKAIT vyzývá inženýry a techniky v oboru pozemní stavby k pomoci jižní Moravě

Postup pomoci Komory pro Břeclavsko a Hodonínsko

ČKAIT nabídla pro Hodonínsko a Břeclavsko 87 statiků

ČKAIT povolává autorizované statiky na pomoc Hodonínsku

Zveřejnění aktuality: 15. 07. 2021