Novinky systému PROFESIS 3/2022

Novinky

  • Technický standard ČKAIT – Návrh skleněných prvků ve stavebnictví – část 1: obecné zásady návrhu (TS 03) – účinnost od 1. 7. 2022
  • Příklady smluv – příloha k pomůcce Výkon činnosti autorizovaných osob (A 3.5)

Aktualizace

  • Autorizovaný inženýr a technik v procesu výstavby (A 2.1)
Zveřejnění aktuality: 05. 04. 2022