Nový stavební zákon a změnový zákon v souvislosti s jeho přijetím ve Sbírce zákonů

Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ze dne 13. července 2021 a Zákon č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona, ze dne 13. července 2021 byly publikovány ve Sbírce zákonů v částce 124/2021.

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=39191

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-283

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-284

Zveřejnění aktuality: 29. 07. 2021