Nový SZ: nejasný veřejný zájem může vést k prosazení řady kontroverzních staveb

Těch případů jsou po celé České republice desítky, ne-li stovky: projekty, které jsou z nejrůznějších důvodů v rozporu se stávajícími stavebními předpisy, a proto jim nebylo vydáno stavební povolení, budou mít rázem jednodušší cestu k realizaci.

https://www.ckait.cz/novy-sz-nejasny-verejny-zajem-muze-vest-k-prosazeni-rady-kontroverznich-staveb

Zveřejnění aktuality: 25. 05. 2021