O minimální výšce slunce v nové evropské normě

Článek seznamuje čtenáře se způsobem, jakým ČSN EN 17037 stanoví minimální výšku slunce při hodnocení proslunění budov. I v tomto parametru poskytuje nová evropská norma developerům více prostoru pro naplnění jejich záměrů ve srovnání s dříve platnými českými předpisy.

https://stavba.tzb-info.cz/denni-osvetleni-a-osluneni/22433-o-minimalni-vysce-slunce-v-nove-evropske-norme

Zveřejnění aktuality: 22. 06. 2021