Odstraňování staveb II: aktualizovaná publikace pro občany i úřady

Stavební právo je druhou největší oblastí, s níž se ombudsman setkává v rámci podnětů občanů. Nepovolené stavby a jejich odstraňování patří k často zmiňovaným problémům, proto v aktualizovaném vydání publikace stanovisek Odstraňování staveb II ombudsman zohledňuje nejnovější poznatky získané při šetření konkrétních případů nesprávného či nezákonného jednání úřadů nebo nečinnosti úřadů. Publikace pro ilustraci nabízí i řadu příkladů dobré a špatné správní praxe v této oblasti.

https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2020/odstranovani-staveb-ii-aktualizovana-publikace-pro-obcany-i-urady/

Zveřejnění aktuality: 05. 10. 2020