Ombudsman varuje: nekupujte černé stavby!

“Doporučujeme novým vlastníkům, aby si ověřili, zda jsou splněna nejen pravidla soukromého práva, tedy že ten, kdo byty prodává, je skutečně vlastní, ale i to, zda jsou splněna pravidla veřejnoprávní. Zda například stav kupovaného objektu odpovídá stavebnímu povolení nebo kolaudačnímu rozhodnutí.  Pokud by totiž stavební úřad shledal závady, nařizoval by zjednání nápravy novým vlastníkům stavby, tedy majitelům jednotlivých bytů,” upozorňuje ombudsman Stanislav Křeček.

https://www.ochrance.cz/aktualne/ombudsman_varuje_nekupujte_cerne_stavby/

Zveřejnění aktuality: 12. 05. 2021