Portál stavebníka – záznam webináře na eduKu

Na vzdělávací portál eduK byl umístěn sestřih záznamu webináře Portál stavebníka.
Přednášející přislíbil zodpovězení dotazů, které byly položeny posluchači online. Odpovědi budou následně zveřejněny na eduKu.

Poznámka:
Portál eduK je přístupný pouze pro členy ČKAIT.

Zveřejnění aktuality: 06. 06. 2024