Právo EU na zakonyprolidi.cz

Portál Zákony pro lidi spustil modul Právo EU.

Jaké dokumenty v něm najdete?

 • Základní smlouvy rámující existenci i každodenní provoz Evropské unie
  • konsolidovaná znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie
  • smlouvy o přistoupení k Evropské unie i o vystoupení z ní
  • Chartu základních práv Evropské unie a další důležité dokumenty
 • Aktuální znění všech směrnic, nařízení, rozhodnutí a dalších typů právních aktů a také všechna jejich historická konsolidovaná znění
  • pomyslným „bodem nula“ zde je zvláštní vydání Úředního věstníku obsahující na 11 tisíc aktů sekundárního práva platných k datu 1.5.2004, kdy Česká republika přistoupila k Evropské unii
 • Další důležité dokumenty, zejména mezinárodní smlouvy


Celkem se, k datu spuštění modulu Právo EU na začátku června 2021, jedná o více než 50 tisíc dokumentů.

https://www.zakonyprolidi.cz/blog/pravoeu-spusteno.htm


Jak se tvoří celexové číslo?

https://eur-lex.europa.eu/content/help/faq/celex-number.html?locale=cs

Zveřejnění aktuality: 04. 06. 2021