Přepis rozhovoru předsedy ČKAIT v ČRo dne 27. 5. 2021 o SZ

Senát vrátí stavební zákon se změnami, které budou pro vládu neakceptovatelné.

Na vlnách Českého rozhlasu se v pořadu Speciál uskutečnil 27. 5. 2021 rozhovor o podobě nového stavebního zákona, který prošel třetím čtením v poslanecké sněmovně. Na stranu ANO a některých sociálních demokratů se tentokrát přiklonila opoziční SPD. Rozhovor moderoval Jan Burda a Martina Mašková. Rozhovoru se účastnila Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj, Martin Kolovratník, ANO, místopředseda Hospodářského výboru, Martin Kupka, poslanec, místopředseda ODS a Robert Špalek, předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

Přinášíme redakčně upravený záznam té části rozhovoru, v níž odpovídal na dotazy moderátorů Ing. Robert Špalek, předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT).

Co by podle Vás mohlo opravdu zrychlit stavební řízení, jak si původně představoval předkladatel?

Robert Špalek: Od začátku říkáme, a jsme spokojeni s tím, že se stavební zákon soustředí na jedno řízení. V současné době máme obavy, aby se řízení přílišným zjednodušovaním dokumentace potřebné pro stavení povolení opět spíše neprodloužilo. Pro některé stavby se povolovací řízení bude stejně zdvojovat, protože před zahájením stavby se bude muset vyjadřovat ještě hasičský záchranný sbor. Od řady stavebních úřadů máme informace, že jim nebude stačit zjednodušená projektová dokumentace pro stavební povolení a že před zahájením stavby budou požadovat předložit k posouzení projektovou dokumentaci pro provedení stavby. To by znamenalo návrat ke zdvojenému stavebnímu řízení, avšak s podrobnější dokumentací.

V předchozím rozhovoru ministryně Dostálová uvedla, že stát bude garantovat délku stavebního řízení. Bude to podle Vás nový zákon garantovat lhůty?

Robert Špalek: V případě, že se bude opravdu jednat o jednoduchou stavbu, tak zřejmě k těmto problémům docházet nebude. Pokud ale mám administrativní budovu nebo továrnu, potřebuji k tomu přesné údaje o osvětlení pracovišť a podobně. Ve zjednodušené dokumentaci, která nebude obsahovat žádné specialisty, nebude mít stavební úřad ani co vlastně posuzovat. Jak hygiena posoudí, zda jsou pracovní místa dostatečně osvětlena? V takovém případě si stavební úřady budou vymiňovat posouzení dalšího stupně dokumentace pro provedení stavby. Povinnou dokumentaci pro provedení stavby samozřejmě velmi vítáme, neboť to je jedna z velmi pozitivních věcí v novém stavebním zákoně. Jenže ďábel se vždy skrývá v detailu. Je nastaveno nezvykle přechodné období, a to tak, že se i projekty, které byly rozpracovány, ale nebyly ještě schváleny podle předchozího zákona, budou schvalovat podle nového zákona. Může se stát, že třeba projekty, které byly odsouhlaseny pouze v územním řízení a nesplňovaly technické normy, které byly potřebné pro stavební řízení, nyní projdou. Mohla by se otevřít cesta sporným projektům. Mohly by být realizovány domy s byty bez přímého osvětlení a větrání. Tedy takové, které požadavky stávajících norem pro bydlení nesplňují.

Ministryně Klára Dostalová za hnutí ANO, v předchozím rozhovoru řekla, že to se dá vyřešit vyhláškou. Věříte tomu, že by se to takto dalo napravit, aby nevznikaly nějaké podřadné byty ve sklepních prostorech?

Robert Špalek: Nejsem právník, ale nedovedu si představit, že bude nadřazena vyhláška nad zákon. Vyhláška je podzákonní předpis a na prvním místě je zákon. Jak je možné vyhláškou popřít zákon? To si nedokážu úplně představit. Snad se najde prostor před účinností zákona udělat několik novel. Optimální by bylo, kdyby takovou věc upravili v senátu, protože z našeho hlediska je to něco, co nás vrací zpátky.


Zákon teď posuzují senátoři. „Dá se tušit, že změny přijdou. A to v podobě, která je bohužel pro vládní koalici neakceptovatelná. Takže to budeme směřovat spíš k přehlasování,“ shrnuje vládní poslanec ANO Martin Kolovratník. Hlasy pro původní sněmovní návrh chce hledat i v řadách opozice.

https://www.mujrozhlas.cz/special/senat-vrati-stavebni-zakon-se-zmenami-ktere-budou-pro-vladu-neakceptovatelne-predjima

Zveřejnění aktuality: 01. 06. 2021