Přihlaste se včas do 18. ročníku Ceny Inženýrské komory 2021

Svůj projekt nebo stavbu můžete bezplatně přihlásit do 31. října 2021 u příslušné oblastní kanceláře ČKAIT, kde jste jako AO registrováni.

Hlavním posláním Ceny Inženýrské komory je prezentace a zviditelnění kvalitních stavebních a technologických inženýrských návrhů ze všech autorizačních oborů a specializací ČKAIT, které se mohou uplatnit v praxi ve stavebnictví, seznámení s těmito návrhy včetně představení jejich autorů širší odborné i laické veřejnosti.

Více informací o podmínkách soutěže naleznete v článku Vyhlášení 18. ročníku Ceny Inženýrské komory 2021.

Přihláška ke stažení.

Zveřejnění aktuality: 20. 10. 2021