Problematický přezkum závazného stanoviska dotčeného orgánu

Jedním z nejčastějších podkladů pro rozhodnutí správního orgánu, nadto podkladem závazným, je závazné stanovisko dotčeného správního orgánu. Platí to také či spíše zejména pro územní a stavební řízení, v němž je prakticky vždy několik takových stanovisek vyžadováno, ať se jedná o stanovisko vodoprávního úřadu ke stavbě z hlediska ochrany vod, stanovisko hasičského záchranného sboru ke stavbě z hlediska požární ochrany či stanovisko silničního správního úřadu k napojení nemovitosti na pozemní komunikaci (není-li vydáváno formou rozhodnutí) apod. Jaké jsou však především z pohledu ostatních účastníků řízení (mimo žadatele) možnosti jeho přezkumu?

https://www.epravo.cz/top/clanky/problematicky-prezkum-zavazneho-stanoviska-dotceneho-organu-112144.html

Zveřejnění aktuality: 12. 11. 2020