Projednávání stavebního a změnového zákona ve 3. čtení PSP ČR

Dne 12. 5. 2021 od 9 hodin budou v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednávány návrhy stavebního a změnového zákona ve 3. čtení. Přenos ze zasedání je možné sledovat na níže uvedeném odkazu.

https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=28

Zveřejnění aktuality: 11. 05. 2021