Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb ve Sbírce zákonů

Rozhodnutí č. 81/2022 Sb., Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí. Je účinné od 13. 4. 2022.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-81

Zveřejnění aktuality: 13. 04. 2022