Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o vymezení chráněných ložiskových území ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů bylo dne 5. 9. 2022 v částce 122 publikováno č. 267/2022 Sb., Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního z 31. 8. 2022 o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o vymezení chráněných ložiskových území do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí. Je platné od 5. 9. 2022.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-267

Zveřejnění aktuality: 05. 09. 2022