Sdělení ČÚZK o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o vymezení dobývacích prostorů do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů bylo dne 7. 3. 2022 v částce 23 publikováno sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 42/2022 Sb., o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o vymezení dobývacích prostorů do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-42

Zveřejnění aktuality: 07. 03. 2022