Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů bylo dne 28. 11. 2022 v částce 162 publikováno sdělení č. 357/2022 Sb. Energetického regulačního úřadu ze dne 21. 11. 2022 o vydání cenového rozhodnutí č. 12/2022 ze dne 14.11.2022 o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu, cenového rozhodnutí č. 13/2022 ze dne 14. 11. 2022, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny, a cenového rozhodnutí č. 14/2022 Sb. ze dne 14. 11. 2022, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí. Sdělení platí od 28. 11. 2022.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-357

Zveřejnění aktuality: 28. 11. 2022