Sdělení ERÚ o vydání cenových rozhodnutí ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů bylo dne 12. 1. 2024 v částce 3/2024 vyhlášeno sdělení Energetického cenového úřadu (ERÚ) o vydání cenových rozhodnutí.

Energetický regulační úřad uveřejnil v Energetickém regulačním věstníku

  • v částce 9/2023 z 28. 12. 2023 cenové rozhodnutí č. 7/2023 ze dne 28. prosince 2023, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 11/2022 ze dne 30. září 2022, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, ve znění cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 15/2022;
  • v částce 10/2023 z 28.12.2023 cenové rozhodnutí č. 8/2023 ze dne 28. prosince 2023, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2023 ze dne 27. září 2023, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie;
  • v částce 11/2023 z 28.12.2023 cenové rozhodnutí č. 9/2023 ze dne 28. prosince 2023, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2023 ze dne 27. září 2023, kterým se stanovují cena za činnost povinně vykupujícího a ceny spojené se zárukami původu;
  • v částce 12/2023 z 28.12.2023 cenové rozhodnutí č. 10/2023 ze dne 28. prosince 2023, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2023 ze dne 29. listopadu 2023, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny.

Cenové rozhodnutí č. 7/2023 nabylo účinnosti dnem 28. prosince 2023. Cenová rozhodnutí č. 8/2023, 9/2023 a 10/2023 nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2024.

https://www.e-sbirka.cz/sb/2024/3

Zveřejnění aktuality: 12. 01. 2024