Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů bylo dne 19. 8. 2022 v částce 110 publikováno sdělení Energetického regulačního úřadu č. 239/2022 Sb., o vydání cenových rozhodnutí. Je účinné od 24. 8. 2022.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-239

Zveřejnění aktuality: 19. 08. 2022