Sdělení ERÚ o vyhlášení cenových rozhodnutí ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů bylo dne 11. 10. 2022 v částce 140 publikováno sdělení č. 307/2022 Sb., Energetického regulačního úřadu ze dne 4. 10. 2022 o vyhlášení cenových rozhodnutí. Rozhodnutí č. 8 je účinné od 1. 10. 2022, rozhodnutí č. 9, 10 a 11 od 1. 1. 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-307

Zveřejnění aktuality: 11. 10. 2022