Sdělení, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů bylo dne 31. 10. 2022 v částce 148 publikováno sdělení č. 319/2022 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2023. Je platné od 31. 10. 2022.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-31

Zveřejnění aktuality: 31. 10. 2022