Sdělení, kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů bylo dne 31. 10. 2022 v částce 148 publikováno sdělení č. 320/2022 Sb., kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění  (od 1. 1. 2023 činí 4 000 Kč). Je platné od 31. 10. 2022.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-320

Zveřejnění aktuality: 31. 10. 2022