Sdělení Ministerstva financí, kterým se mění výměr Ministerstva financí o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů bylo dne 3. 11. 2023 v částce 153 publikováno sdělení č. 329/2023 Sb. Ministerstva financí ze dne 23. října 2023 o vydání výměru Ministerstva financí č. 04/VODA/2022, kterým se mění výměr Ministerstva financí č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací.

Výměr byl publikován v Cenovém věstníku částka 13/2023 dne 18. října 2023 a nabývá účinnosti dnem následujícím po dni zveřejnění pro kalkulace roku 2024 a roků následujících.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-329

Zveřejnění aktuality: 03. 11. 2023