Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů bylo dne 9. 11. 2022 v částce 154 publikováno sdělení č. 336/2022 Sb. Ministerstva financí o vydání výměru Ministerstva financí č. 07/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022. Výměr nabyde účinnost od 11. 12. 2022.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-336

Zveřejnění aktuality: 09. 11. 2022