Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2023 ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů bylo dne 30. 12. 2022 v částce 209 publikováno sdělení č. 469/2022 Sb. Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2023, kterým se  vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2023. Výměr byl publikován v Cenovém věstníku částka 25/2022 dne 15. prosince 2022 a nabývá účinnosti 1. ledna 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-469

Zveřejnění aktuality: 30. 12. 2022