Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru Ministerstva financí, kterým se mění výměr Ministerstva financí o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů bylo dne 9. 11. 2022 v částce 154 publikováno sdělení č. 335/2022 Sb. Ministerstva financí ze dne 1.11.2022. o vydání výměru Ministerstva financí č. 03/VODA/2022, kterým se mění výměr Ministerstva financí č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací. Výměr nabyl účinnosti dne 22. 10. 2022.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-335

Zveřejnění aktuality: 09. 11. 2022