Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 25. 5. 2022 v částce 63 publikována sdělení č. 127/2022 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50% a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory. Je platné od 25. 5. 2022.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-127

Zveřejnění aktuality: 25. 05. 2022