Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 29. 4. 2022 v částce 51 publikována sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 104/2022 Sb. o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů. Je platné od 29. 4. 2022.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-104

Zveřejnění aktuality: 29. 04. 2022