Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů bylo dne 5. 4. 2022 v částce 50 publikováno sdělení č. 94/2023 Sb. Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 17. 3. 2023 o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb. o ochraně zaměstnanců proti platební neschopnosti zaměstnavatele, a o změně některých zákonů. Sdělení platí od 5. 4. 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-94

Zveřejnění aktuality: 11. 04. 2023